Have you any question?

9865758182

cdcsit@fwu.edu.np

Teacher

Dipendra Kumar Air

Teaching
 •  
 • 9848767604
 • prodipu@fwu.edu.np
 •  

Shiv Shankar Pant (Amit)

Teaching
 • mahendranagar
 • 9848779489
 • shivpant@fwu.edu.np
 •  

Prakash Bahadur Saud

Teacher
 • Bhemdatta 12 kanchanpur
 • 9841563644
 • saud.prakash@gmail.com
 • A+

Ramesh Prasad Bhatt

Ass.Pro
 • Mahandranagar,Kanchanpur
 • 9848811541
 • rpb.mcs@gmail.com
 •